šamanské léčení

Irena

Jsem moc vděčná paní Janě, že mě nasměrovala na šamanské léčení. Napravila jsem vztah s tatínkem a stihla se s ním rozloučit s úctou a láskou. Děkuji.

Irena

Vláďa

Na šamanském léčení jsem byl několikrát po sobě, ačkoliv jsem to úplně neplánoval. Několikrát jsem i doma opakoval meditace, které jsem se naučil. Pochopil jsem mnoho věcí... více

Vláďa

Radek

Při vizualizaci jsem viděl mnoho dávno zapomenutých obrazů z dětství. Od Jany jsem cítil velkou podporu i velkou dávku přijetí. Vzpomínka na šamanské léčení mi dává novou sílu.

Radek

Jarda

Cítím se radostněji :).

Jarda

Jarka

Celkově byla individuální meditace na přepis limbického otisku pro mě velmi příjemnou. Prostor, ve kterém probíhala, je příjemný a útulný. Přes mou úvodní nervozitu, která pramenila z nejistoty, jsem se dostala během úvodního přátelského rozhovoru... více

Jarka

Jana

Po prvním léčení kořenů jsem zažila velké štěstí, že jsem viděla rodiče, jak se milují, jak mezi nimi plynou intenzivní proudy lásky. Zažívat je silné, krásné a laskavé, vidět jejich štěstí a radost z mého narození je pro mě doteď velmi léčivé a podporující.

Jana

Martin

Po skončení meditace LK jsem cítil zklidnění mysli a zjemnění smyslů, větší vnímavost. S delším odstupem stále cítím klid a vyrovnanost, můj život nyní stojí na pevnějších základech.

Martin

Věra

Po semináři léčení kořenů jsem se úplně přestala hádat s mamkou, mluvíme spolu jinak než dřív. Cítím od ní respekt, který mi vždy chyběl.  Už se nemusím pořád obhajovat, jsem silnější a jistější.

Věra

„Duše ví, co má dělat, aby se sama vyléčila.“

Indiánská moudrost

„Duše ví, co má dělat, aby se sama vyléčila.“
Indiánská moudrost

Šamanské léčení – přivede duši domů

Šamanské léčení probíhá ve stavu hlubokého uvolnění. V magické realitě ve stavu mezi sněním a bděním, pomocí zvuků bubnu, dechu, se šaman i klient pohybují ve snovém světě a hledají původ současných problémů. Za pomoci duchovních průvodců, živlů a silových zvířat dochází k léčení čaker, rodové linie, mnoha minulých zranění a starých přesvědčení. Šamanské léčení:

 • rozpouští nezdravé emocionální vazby,
 • podporuje znovunastolení rovnováhy v energetickém poli,
 • podporuje integritu osobnosti,
 • je vhodné při hledání odpovědí na zásadní otázky v životě.

Společně hledáme prameny síly, aby se duše mohla vrátit na cestu, po které touží.

Mnoho přírodních národů nerozlišuje sny, fantazii a realitu. Čas neprožívají jen lineárně ale i cyklicky a dokáží v něm i přeskakovat. Stejně se chová mozek ve změněném stavu vědomí. Toho využíváme při léčení rodové linie a životní cesty, kdy měníme v magické realitě minulost a výsledky změny se projeví v přítomnosti a budoucnosti. Záleží na vaší představivosti, jestli tento typ magie k sobě pustíte.

šamanské léčení

Šamanské léčení se zaměřuje na:

 • léčení rodové linie,
 • léčení životní cesty – přepis limbického otisku
 • návrat ztracené duše
 • návrat síly
 • léčení a harmonizace čaker
 • snížení emocionálního stresu
 • vyčištění energetického pole a zbavení se těžkých energií.

Článek šamanské léčení vysvětlí, jak léčení funguje.

Cena: 1500 – 2000 Kč / 1,5 – 2 hodiny

Setkání trvá zhruba 1-2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Léčení životní cesty – PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU

Některé důležité okamžiky života jako jsou početí, prenatální stav, porod a první roky dětství nám vytváří tzv. limbický otisk. Když se tyto chvíle otisknou se silnou emocionální zátěží nebo jsou prožívány jako traumatizující, často nás negativně ovlivňují i v pozdějších letech. Naše limbická část mozku si je pamatuje a v situacích, které vyhodnotí jako podobné, reaguje pořád stejně. Narážíme na limity svého chování a nemůžeme je snadno změnit. Abychom mohli změnit staré reakce, potřebujeme se naučit nové a zdravé. Přepis limbického otisku vytváří nové neuronové spojení a tím vytváří i vzor pro budoucí prožívání sebe sama, prožívání vztahů, sexuality, síly a lásky.

limbicky otisk

Pomocí šamanského bubnu, dechu, pohybu a vizualizace můžete své kořeny uzdravit. Celé období dětství prožijete přirozeným a zdravým způsobem. S láskyplnou pozorností lze vytvořit nový otisk, nový vzor. Na jeho základě můžete reagovat novým, tvořivým způsobem. Vytvoříte hezké vztahy s rodiči, aby pro vás mohly být dobrým vzorem pro ostatní vztahy v životě. Vydáte se na cestu ke zdroji vnitřní síly, na cestu vidět a beze strachu vyjadřovat, co opravdu chcete. Síla posiluje odvahu a odvaha nás otevírá lásce. Očistíte kořeny zdravého prožívání sexuality, které vedou k radosti a hojnosti.

Postupně opustíte limitující vzorce myšlení, emocí, chování a vytvoříte nové, které vás budou v životě podporovat.

Přečtěte si o síle podvědomí.
Příběh klientky

Cena: 1500 – 2000 Kč / 1,5 – 2 hodiny

Setkání trvá zhruba 1-2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Léčení rodové linie

 

Problém rodové linie se projevuje jako negativní osobní příběh, který se táhne jedním nebo více životy v rodině a má silné centrální téma jako je podvod, opuštění, obvinění, vražda, … Na energetické úrovni se může projevovat jako temný vír, který časem a opakováním získává na síle. Příběhy jsou obvykle spojené s nezdravými přesvědčeními o sobě, o životě, sexualitě, rodině. Negativní přesvědčení vedou k negativním vzorcům chování. Bývají důsledkem traumatu z minulých životů, od předků, ztráty duše nebo nezdravých vazeb. Vír je s námi tak pevně srostlý, že si neuvědomujeme, že ve skutečnosti není naší součástí.

Na začátku společného sezení se budeme zabývat následujícími otázkami:

 • Jak by vypadal příběh tvého života a života tvých předků s ohledem na nikdy nekončící nešťastné zážitky?
 • Jak příběh začíná, pokračuje a končí? Co se v něm mění?
 • Kdo je hlavní hrdina příběhu a jaká je jeho role?
 • Jaké je hlavní téma?
 • Kdybys mohl přepsat tento příběh, jak bys ho změnil?
léčení rodové linie

Léčení rodové linie probíhá ve stavu hlubokého uvolnění. Ve stavu změněného vědomí se šaman pohybuje ve snovém světě minulosti a tam hledá původ současných problémů. Za pomoci silových zvířat a duchovních průvodců se snaží prvotní problematickou situaci vyřešit tak, aby vůbec nenastala. Pomocí spojenců se snaží o změnu chování hlavních aktérů, aby se mohla v budoucnu rozvinout pozitivní spirála důsledků jejich vhodnější volby.  Když se nestane prvotní klíčový negativní skutek, nemá důsledky, které by se vinuli do přítomnosti.

Když uzdravíme vlastní nebo rodová zranění, naše mysl dokáže překonat hranice fyzického těla, stává se hybatelem zdraví a celého našeho potenciálu. Když budeme léčit duši, přivodíme změny na všech dalších úrovních.

Cena: 1500 – 2000 Kč / 1,5 – 2 hodiny

Setkání trvá zhruba 1-2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Návrat ztracené duše

 

Jedním z častých druhů šamanského léčení je návrat ztracené duše. V češtině máme pro podobný stav přirovnání „je jako tělo bez duše“. Když je pro duši bolest tak velká, že už ji nemůže snést, oddělení se od těla je pro ni obranný mechanismus. Ten nám pomáhá přežít traumatizující okamžiky. Mezi ně patří:

 • nehoda, zranění, operace,
 • fyzické a psychické násilí, týrání a zneužívání,
 • sexuální zneužívání,
 • smrt blízkého člověka, potrat,
 • rozvod,
 • dlouhodobý stres, … .
návrat ztracené duše

Když část duše opustí tělo, zároveň s ní odchází i část naší životní síly. Často se děje ztráta duše v dětství nebo v období, kdy jsme zranitelní.

Šaman ve změněném stavu vědomí cestuje se svými průvodci v magické realitě a snaží se část ztracené duše najít. Po návratu duše zpět čeká klienta hlavní úkol. Tím je připravit pro duši takové prostředí, aby v něm chtěla zůstat. Je to podobné, jako bychom vzali k sobě domů dítě z ulice, které je vystrašené, protože uteklo z hrozných podmínek. Aby se ztracené duši u nás líbilo, bude potřeba připravit vlídné a bezpečné prostředí. Naším cílem je, aby se části duše postupně integrovaly a my se stali celistvými.

Hezky píše o návratu duše Sandra Ingerman v knize Záchrana ztracené duše.

Cena: 1500 – 2000 Kč / 1,5 – 2 hodiny

Setkání trvá zhruba 1-2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Návrat síly

Když nemáme sílu, nedokážeme se rozhodovat a mít zodpovědnost za svůj život, jsme unavení a spíš jen živoříme. Se silou se pojí znovuzískaná dravost, intuice, vnitřní moudrost. Vždy disponujeme aspoň nějakou silou, i když si myslíme, že už nás všechna opustila. Síla od nás odchází vlivem různých okolností:

 • po dlouhodobém vyčerpání z péče o jiné, ze sporů, z neutěšené situace,
 • špatné hospodaření s vlastní energií,
 • sílu a energii necháváme unikat nebo ji vyčerpáváme na nepodstatné věci,
 • vzdáme se své síly ve prospěch jiné osoby, která za nás začne rozhodovat,
 • síla může být i ukradena a zneužita.
návrat síly

Šaman vás spojí nejdříve s místem síly, do kterého se můžete sami kdykoliv vracet. Je to duchovní domov, kde vždy načerpáte sílu, najdete přátelské bytosti a můžete si odpočinout. Potom se společně vydáme na cestu do magické reality a budeme hledat vaše silová zvířata a duchovní průvodce. Silové zvíře vás spojí s instinkty a zdravou dravostí, duchovní průvodce s moudrostí a laskavostí. Naučíte se s nimi komunikovat a být s nimi v kontaktu.

Cena: 1500 – 2000 Kč / 1,5 – 2 hodiny

Setkání trvá zhruba 1-2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Poradenství

Nevíte, jestli je šamanské léčení právě pro vás? Máte spoustu témat, které si přejete vyřešit a není jasné kde začít? Můžeme se domluvit na konzultaci.

Běžná doba poradenství je 1-2 hodiny. Cena 800 Kč / 1 hodina