limbický otiskPři raném vývoji mozku se kolem základů mozkového kmene vytváří limbický systém, centrum emocí a paměti. Limbický otisk říkáme procesu, který se děje od početí, přes porod i během dalších vývojových stádií a celoživotně nás ovlivňuje.

Všechny zážitky od početí po současnost se nám otiskují a vytvářejí neuronová spojení v mozku.  Pokud se harmonické nebo stresující zážitky opakují, otisky se prohlubují. Nervový systém plodu v děloze a dítěte je velmi citlivý a má obrovskou schopnost učit se jednoduše vnímáním a pozorováním. Disponuje s druhem paměti, kterou neurovědci nazývají skrytá paměť. Podmínky v děloze mají pro dítě stejnou váhu jako geny, které ovlivňují jeho fyzické a mentální schopnosti. Když podmínky k vývoji nemáme ideální, náš potenciál růstu se stává omezený.

Během života se mění EEG frekvence mozku. Rané dětství 0-6 let prožijeme v delta a theta stavu 0,5-8Hz. Děti pozorně sledují své prostředí a nahrávají si chování, přesvědčení a postoje rodičů a blízkých osob do podvědomí. Pokud rodič často opakuje: „… máš život ve svých rukách, jdi za svými sny, jsi úžasný člověk,… nebo … život jsou samé starosti, na to nemáš, … vtiskávají se jeho výroky do podvědomé mapy a nevědomě ovlivňují potenciál dítěte po celý život. Podporující nebo limitující programy ovládají nejen naše chování, ale i naše zdraví.

V 6 letech začíná mozek pracovat v alfě 8-12Hz a nepodléhá tak snadno vnějšímu programování. Kolem 12 let se dostává do fungování beta mozkových vln, to je zaměřené vědomí 12-35Hz, ve kterém běžně fungujeme.

Naučené chování a přesvědčení od rodičů a blízkých osob často bývá v rozporu s touhami naší vědomé mysli. O síle vědomí a podvědomí je článek Síla podvědomí.