alternativní terapieŠamanismus vychází ze základní myšlenky, že všechno kolem nás je živé a má svou duši. Předpokladem je víra v magickou realitu, kde žijí duchovní průvodci, silová zvířata, předci, rostlinní učitelé a duchové věcí se kterými se dá komunikovat. Tuto nejstarší léčebnou techniku lidé využívají více než 30 000 let na všech kontinentech.

Tradiční rituály a techniky jsou pro moderního šamana zdrojem inspirace a přistupuje k nim s úctou a pokorou. Způsoby a techniky se liší podle lokality, ale princip zůstává stejný. Šaman se dostává do změněného stavu vědomí, žádá duchovní průvodce o pomoc a klientovi přináší odpovědi, ztracenou sílu, předává mu léčení. Problémy klientů se však liší od problémů lidí v minulosti, ale někdy jsou odlišné jen kulisy, ve kterých se lidská dramata odehrávají. Šamanismus není náboženství, je to velmi individuální a praktická dovednost.

Dnes spousta lidí ve velkých městech vede rychlý způsob života postrádající pravidelný rytmus, trápí je chronické zdravotní problémy. Hodně lidí touží po změně, po vymanění se ze starých vzorců chování a hledají ztracenou sílu. Někdy toužíme jen po magickém okamžiku. Šaman by řekl, že moderní lidé nenásledují volání své duše. Duše mluví tichým hlasem a většinou ji v rychlosti a hluku vlastních myšlenek vůbec neslyšíme.

Výsledkem šamanského léčení může být:

  • léčení rodové linie, vyčistí těžké energie i několik generací zpět
  • léčení životní cesty – přepis limbického otisku
  • návrat ztracené duše, pomůže k integritě osobnosti
  • návrat síly, najdete nový duchovní domov, spojence síly a moudrosti
  • zbavení se těžkých energií a vyčištění energetického pole
  • harmonizace čaker.

Jak probíhá šamanské léčení?

Při setkání se snažím, aby klient věděl, co ho čeká. Nejdříve probereme, jaká máte od léčení očekávání a zda máte konkrétní záměr.  Ten nás nasměruje ke vhodné technice, kterou vám vysvětlím. Během léčení žádám své duchovní průvodce a silová zvířata o podporu. Během procesu může mít i klient vizuální vjemy a sám může komunikovat s duchovními průvodci, ale není to nutné. Každé léčení je individuální, většinou trvá 90–120 minut.

Je vhodné, abyste měli na léčení a následnou integraci dost času. Určitě si neplánujte na zbytek dne nic náročného. Ideální je procházka a klidný večer. Na sebe si vezměte pohodlné oblečení a s sebou si můžete vzít talisman, který vám dodá klid a sílu.

Šamanské léčení nedělá zázraky na počkání. Dodá vám sílu, ukáže vám cestu a způsob, jak se po ní vydat. Jít už musí každý sám. Možná, že cesta bude dlouhá a bolestivá. Možná se budete muset podívat do očí svému strachu a bolesti. Na této cestě dostanete cenný dar sebepoznání, znovunalezení radosti a moudrosti. Nebo se zbavíte těžkého balvanu, který životem vláčíte.

Jak využít potenciál a nepodlehnout neblahému osudu

Všichni máme historii své rodové linie zapsanou hluboko ve svých kořenech, v buňkách, v DNA. Podobně je v nás zakódovaný úspěch, zdraví, možnost zažívat štěstí. Záleží na okolnostech, kterým jsme my nebo naši předci byli vystaveni od počátku a v průběhu celého života.

Fyzické tělo je neustále s námi i se všemi starými a bolestivými jizvami a zahojenými ranami. I naše energetické tělo shromažďuje vše, co se nám přihodilo. Ve své fyzické tělo a jeho uzdravení máme většinou velkou důvěru a jsme svědky každodenních zázraků moderní medicíny. Stejně tak můžeme uzdravit i energetické tělo.

V některých rodinách můžeme vidět, jak se z generace na generaci předávají způsoby chování, vlastnosti, podobné osudy. Někdy nás rod podporuje a nese ke šťastným zítřkům a někdy nám chystá temné vyhlídky. V manželově rodině je třeba nápadná absence mužů. Babička žila sama, matka ovdověla a žije sama, sestra se rozvedla poměrně mladá a neteř po narození dcery brzy od muže také odešla.

Abychom naplnily své předurčení, žili svůj potenciál, potřebujeme se zbavit bolesti ze starých zranění. Ať to jsou zranění našich předků nebo naše vlastní. Potřebujeme mít sílu na změnu, potřebujeme najít spojence, kteří nám ukážou nové a zdravé zdroje. Nové zdroje nás zavedou na cestu, po které naše duše touží. Pokud ji najdeme, dostaneme se do proudu, který nás už sám ponese a nám se bude dařit dosahovat vlastních snů.

Jedna z teorií o vesmíru říká, že existuje nekonečně mnoho paralelních vesmírů. S obdobnou teorií pracují šamanské techniky, které používají meditativní stav k nahlédnutí do těchto světů. Ve světě různých vesmírů jsou vidět i všechny naše možnosti. I když třeba naše nejlepší možnosti nejsou podporovány silným životním proudem, osobní ani rodinnou historií, přesto tam jsou. Když tyhle slabé linky naděje vystopujeme a zaměříme na ně plnou pozornost, můžeme přesměrovat celé nastavení svého života. Pokud se to někomu podaří, často se vyléčí z nevyléčitelné nemoci, ze špatných sociálních podmínek se vyhoupne na dráhu úžasné kariéry nebo se mu začnou dít v životě malé zázraky.

Do podobného spektra zázraků můžeme zařadit i vyslyšené modlitby, které praktikují věřící po celém světě tisíce let bez ohledu na vyznání. Schopnost ovlivnit události bez ohledu na čas a vzdálenost vysvětluje kvantová fyzika pomocí jevu, který se jmenuje nelokálnost.


Zdroje:
Vlastní poznámky a zkušenosti z výcviku zaměřeného na léčení pomocí energie a šamanských technik.  Výcvik vedla Patrica White Buffalo.
Návrat duše, Alberto Villodo
Courageous dreaming, Alberto Villodo, psycholog a lékařský antropolog
Soul retrieval, Sandra Ingerman, přední současná praktikantka šamanských technik
Sandra mluví o šamanismu
Alberto mluví o šamanismu