Mnoho přírodních národů nerozlišuje sny, fantazii, meditaci a realitu tak, jak jsme zvyklí v naší západní kultuře. Také vnímání času není pro všechny kultury stejné. Můžeme využívat čas cyklický, lineární, můžeme v něm přeskakovat. Možná si nedokážete představit odlišné koncepty vnímání reality, času a hmoty. Ještě nedávno si skoro nikdo nedovedl představit, že hmota je tvořená z vibrací a světla.

Když využijeme prvků meditace a v hlubokém stavu uvolnění uzdravíme svá zranění, naše mysl dokáže překonat hranice fyzického těla, stává se hybatelem zdraví a celého našeho potenciálu. Meditace a vizualizace, které využívá šamanské léčení můžeme považovat za alternativní terapii. Když budeme léčit duši, přivodíme změny na všech dalších úrovních.

Šamanské léčení probíhá v meditativním stavu hlubokého uvolnění. Ve stavu mezi sněním a bděním se léčitel i klient pohybují ve snovém světě minulosti, a tam hledají původ současných problémů. Za pomoci silových zvířat a duchovních průvodců nalézají prameny síly, aby se duše mohla vrátit na cestu, po které touží.

Všichni máme osobní historii i historii rodové linie zapsanou hluboko ve svých kořenech, v buňkách, v DNA. Stejně tak je v nás zakódovaný úspěch, zdraví, možnost zažívat štěstí. Záleží na okolnostech, kterým jsme vystaveni od počátku a v průběhu celého života. Na základě těchto životních podmínek, které nejsou neměnné, se dál ubírá hlavní proud všech našich možností.

Fyzické tělo je neustále s námi i se všemi starými a bolestivými jizvami, i se všemi srostlými zlomeninami a zahojenými ranami. I naše energetické tělo shromažďuje vše, co se nám přihodilo, co se děje v naší rodině nebo v oblasti kde žijeme. Ve své fyzické tělo a jeho uzdravení máme většinou velkou důvěru a jsme svědky každodenních zázraků moderní medicíny nebo alternativní terapie.

Abychom však mohli změnit podmínky, ve kterých žijeme, potřebujeme změnit prostředí energetického těla. Je to obrovský balík historie, který nás nutí k myšlenkám a činům, jež nemají žádné racionální opodstatnění. I když s sebou táhneme velký náklad, jeho nemocné části nemusí být rozsáhlé. Většinou se týkají základních témat sebehodnoty, důvěry v život, radost, lásku a sílu.

Když cítíme omezení v těchto tématech, nemůžeme svůj potenciál v životě realizovat.

Abychom naplnily své předurčení, žili svůj potenciál, potřebujeme se zbavit bolesti ze starých zranění. Potřebujeme najít spojence, kteří nám ukážou nové a zdravé zdroje. Nové zdroje nás zavedou na cestu, po které naše duše touží. Pokud ji najdeme, dostaneme se do proudu, který nás už sám ponese a s vynaložením i poměrně malého úsilí, se nám bude dařit dosahovat vlastních snů.

Jedna z teorií o vesmíru říká, že existuje nekonečně mnoho paralelních vesmírů. S obdobnou teorií pracují alternativní šamanské techniky, které používají meditativní stav k nahlédnutí do těchto světů. Do minulosti, budoucnosti, do světa zvířat, která mluví, do světa duchovních průvodců, bohů a dalších představitelných i nepředstavitelných bytostí.

V světě různých vesmírů jsou vidět i všechny naše možnosti. I když třeba naše nejlepší možnosti nejsou podporovány silným životním proudem, osobní ani rodinnou historií, přesto tam jsou. Když tyhle slabé linky naděje vystopujeme a zaměříme na ně plnou pozornost, můžeme přesměrovat celé nastavení svého života. Pokud se to někomu podaří, často se vyléčí z nevyléčitelné nemoci, ze špatných sociálních podmínek se vyhoupne na dráhu úžasné kariéry nebo se mu začnou dít v životě malé zázraky.

Do podobného spektra zázraků můžeme zařadit i vyslyšené modlitby, které praktikují věřící po celém světě tisíce let bez ohledu na vyznání. Schopnost ovlivnit události bez ohledu na čas a vzdálenost vysvětluje kvantová fyzika pomocí jevu, který se jmenuje nelokálnost.

Pokud vás představivost pustí do oblasti, kde můžete změnit svou minulost, je jasné, že se následně musí změnit i vaše přítomnost a budoucnost. Můžete nahlédnout do budoucnosti a hledat v ní odpovědi na přítomné otázky. Budoucnost je vždy propojená s přítomností, a když to umožníme, může ji formovat. Alternativní terapie v podobě šamanského léčení tyto změny umožňuje.

Objednat se na šamanské léčení

 

Zdroje:
Vlastní poznámky a zkušenosti z výcviku zaměřeného na léčení pomocí energie a šamanských technik. Výcvik vedla Patrica White Buffalo.
Návrat duše, Alberto Villodo
Courageous dreaming, Alberto Villodo, psycholog a lékařský antropolog
Soul retrieval, Sandra Ingerman, přední současná praktikantka šamanských technik