Podle hinduismu slouží čakry v těle jako transformátory prány, životadárné energie. Podle jogínské tradice ovládají prostor těla i prostor mimo něj. Jsou to energetická centra, která mají tvar trychtýře. V nejužším bodě se napojují na míchu, největší energetický kanál v těle, nejširší část ústí, pár centimetrů pod kůží. Pomocí čaker překračujeme hranici hmotného těla a vstupujeme do světa energie.

Každá čakra energii přijímá i vydává. Pokud energetický vír čakrou rotuje disharmonicky, disharmonie se projeví i v některé oblasti života. Čím větší nerovnováha, tím tíživěji své téma člověk prožívá. Léčení nastává tím, že věnuji oblasti pozornost, dávám svým tématům prostor a přináším do místa energii srdce. V hluboké relaxaci a soucitným přijetím minulých zranění dochází k ozdravným procesům. Harmonizace čaker otevírá cestu k vnitřním zdravým zdrojům, které doposud byly nedosažitelné.

V meditaci se přiblížíme ke středu čakry a jejím plným možnostem, pochopíme, jak nás ovlivňují naše stará zranění a minulé události na okrajích čakry. Meditace je vždy vedená z prostoru srdce a naplňuje nás láskou a pochopením. Přijetím svých zranění začíná jejich léčení a otevírání se zdravému jádru čakry.

Zranění, z doby od početí až po současnost, ovlivňují různé čakry podle toho, o jaké zranění jde a v jaké fázi vývoje nastalo. Pokud dítě nezažívá harmonické těhotenství matky, mívá problém s první čakrou, fyzickou inkarnací, necítí svět jako bezpečné místo. To se může projevovat různými způsoby v životě od problémů s bydlením až po stavy typu „tělo bez duše“.

Každý vývojový stupeň je spojený s další čakrou a zážitky se do ní otiskují jako energetická razítka. Podle nejčastějších a nejsilnějších otisků se učíme reagovat na svět, vytváříme si přesvědčení o sobě, mužích, ženách, o sexualitě, síle a lásce. Systém těchto přesvědčení s námi zůstává a dlouho nám slouží, abychom se orientovali a přežili ve společenství, které má podobné zážitky, přesvědčení a hodnoty.

Problém nastává, když se setkáme s jiným systémem hodnot a přesvědčení, naše vůle chce odlišnou cestu nebo jsme vyčerpaní ze stávajícího způsobu života. Stará přesvědčení začnou být překážkou k dosažení vlastních cílů a snů.

V každé čakře jsou uložená jak zranění, tak i potenciál plného zdraví a rozvoje. Stejně jako z malého žaludu může ve vhodných podmínkách vyrůst velký dub, může se čakra uzdravit, narovnat, odblokovat a začít přitahovat odpovídající zdravou energii. To změní vnímání životních situací a ovlivní další reakce.

Je známé, že každá čakra se pojí s určitou barvou a dohromady tvoří barvy duhy. Stejně tak se každá čakra pojí s určitým právem. Zatímco vnímat barevné vyzařování čaker nebo aurického pole mohou většinou jen velmi citlivé osoby, cítit určité právo jednotlivých čaker dokážeme všichni. Všichni na Zemi máme právo na život, na potěšení, na sílu a důstojnost. Máme právo se vyjadřovat, cítit, milovat a být milováni. Pokud trpíme pocitem, že si něco z toho musíme zasloužit, že musíme pořád někomu dokazovat, že jsme dost dobří, skrýváme svou sílu, trpíme nedůvěrou a strachem nebo jsme závislí, máme v některé čakře zranění.

Zranění způsobuje, že čakra v určitém místě transformuje energii nedostatečně nebo přespříliš a tím vytváří nerovnoměrné proudění energie. Tato energetická deformace přitahuje podobné energie do našeho prostoru a na tyto podněty emocionálně reagujeme. Silné a časté emoce jako hněv, žárlivost, závist, strach v nás probouzí myšlenky nabité těmito emocemi. Od nich je jen krůček k silným slovům a činům. Jako bumerang pak chytáme reakce okolí. Nebo se uzavřeme, nereagujeme a jsme smýkaní svými bližními a nevíme, jak to zastavit.

Potenciál čakry nám naopak ukazuje, jaké máme možnosti, zdroje, poklady v sobě ukryté. Často jen vidět vlastní vnitřní krásu je velmi dojemné. Harmonizace a léčení čaker nám dovolí se ponořit do svého vlastního zdroje. Vědět, kde mám svůj poklad a koupat se ve vlastní kráse a síle je velmi léčivé. Spojení se zdrojem je potřeba opečovávat, často ho znovu a znovu navazovat. Stejně jako studánku je potřeba každý rok vyčistit, je potřeba být v kontaktu i se svou studnou pokladů.

 

Objednat na léčení čaker