Podvědomí se chová jako natvrdo nahraná mapa, podle které se většinou řídíme celý život. Vlastní mapu nejsme schopni vidět, ale zjevuje se nám výsledek limbického otisku – opakované vzorce myšlení, emocí, chování. Těmi se začínáme zabývat, když se nám dokola opakují stejné situace a my je nedokážeme změnit.

Nemůžeme z podvědomí vymazat, co se stalo, co už je nahrané.  Ale do mapy můžeme udělat nové a vědomé otisky. Nové prožitky v meditaci mohou být dobrým začátkem, mohou nás podpořit v našich snech a přiblížit nás k radosti a vnitřní spokojenosti.

I když je podvědomá mysl silnější než vědomá mysl, schopnost sebereflexe dává vědomé mysli velkou moc. Může pozorovat chování, které je naprogramované, hodnotit ho a rozhodnout se program změnit. Kapacita vědomí k překonání podvědomého programu je základem svobodné vůle.

Můžeme se stát mistry svého osudu. A na změnu není nikdy pozdě. 

Jak dosáhnout změny

Většinou máme zafixováno, že pokud se snažíme, dosáhneme toho, co chceme. Někdy vynaložíme velkou sílu vůle na změnu svých programů, a přesto se setkáme s rezistencí a vracíme se ke starým vzorcům chování pod diktát podvědomí.

Pokud jsme si nahráli určitý program jako děti, fungoval náš mozek na frekvencích delta, theta a alfa. Lepších výsledků proto dokážeme, když se snažíme nahrát nový program v hluboce relaxovaném stavu meditace až spánku na vlnách alfa, delta a theta.

Technika meditace na přepis limbického otisku využívá potenciálu, kterým disponujeme. Jemně opravuje naše životní cesty a napojuje nás na proud samé podstaty života v lásce, radosti, odvaze a hojnosti.

Limbický otisk – mapu můžeme pomocí dechu, pohybu a vizualizace přetisknout. Postupně opustíme limitující vzorce myšlení, emocí, chování a vytvoříme nové, které nás budou v životě podporovat.

Další metody nabízí energetická psychologie, která využívá poznatky kvantové fyziky, jenž propojují energetické a myšlenkové procesy.