šamanské léčení

Irena

Jsem moc vděčná paní Janě, že mě nasměrovala na šamanské léčení. Napravila jsem vztah s tatínkem a stihla se s ním rozloučit s úctou a láskou. Děkuji.

Irena

Vláďa

Na šamanském léčení jsem byl několikrát po sobě, ačkoliv jsem to úplně neplánoval. Několikrát jsem i doma opakoval meditace, které jsem se naučil. Pochopil jsem mnoho věcí... více

Vláďa

Radek

Při vizualizaci jsem viděl mnoho dávno zapomenutých obrazů z dětství. Od Jany jsem cítil velkou podporu i velkou dávku přijetí. Vzpomínka na šamanské léčení mi dává novou sílu.

Radek

Jarda

Cítím se radostněji :).

Jarda

Jarka

Celkově byla individuální meditace na přepis limbického otisku pro mě velmi příjemnou. Prostor, ve kterém probíhala, je příjemný a útulný. Přes mou úvodní nervozitu, která pramenila z nejistoty, jsem se dostala během úvodního přátelského rozhovoru... více

Jarka

Jana

Po prvním léčení kořenů jsem zažila velké štěstí, že jsem viděla rodiče, jak se milují, jak mezi nimi plynou intenzivní proudy lásky. Zažívat je silné, krásné a laskavé, vidět jejich štěstí a radost z mého narození je pro mě doteď velmi léčivé a podporující.

Jana

Martin

Po skončení meditace LK jsem cítil zklidnění mysli a zjemnění smyslů, větší vnímavost. S delším odstupem stále cítím klid a vyrovnanost, můj život nyní stojí na pevnějších základech.

Martin

Věra

Po semináři léčení kořenů jsem se úplně přestala hádat s mamkou, mluvíme spolu jinak než dřív. Cítím od ní respekt, který mi vždy chyběl.  Už se nemusím pořád obhajovat, jsem silnější a jistější.

Věra

ŠAMANSKÉ LÉČENÍ

PŘIVEDE DUŠI DOMŮ

Šamanské léčení probíhá formou léčivé meditace ve stavu hlubokého uvolnění. Ve stavu mezi sněním a bděním, pomocí dechu, meditace a vizualizace, se léčitel i klient pohybují ve snovém světě minulosti a hledají původ současných problémů. Za pomoci duchovních průvodců, živlů a silových zvířat dochází k léčení čaker, rodové linie, mnoha minulých zranění a starých přesvědčení. Společně nalézají prameny síly, aby se duše mohla vrátit na cestu, po které touží.

 • Rozpouští nezdravé emocionální vazby a přesvědčení.
 • Snižuje emocionální stres.
 • Podporuje znovunastolení rovnováhy v energetickém poli.
 • Podporuje integritu osobnosti.
 • Je vhodné při hledání odpovědí na zásadní otázky v životě.
 • Navrací zpět ztracenou sílu.

Setkání trvá zhruba 2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvy.

Přepis limbického otisku

Některé důležité okamžiky života, jako jsou početí, prenatální stav, porod a první roky dětství nám vytváří tzv. limbický otisk. Je to vzor pro budoucí prožívání sebe sama, prožívání vztahů, sexuality, síly a lásky. Když se tyto chvíle otisknou se silnou emocionální zátěží nebo byly prožívány jako traumatizující, často nás negativně ovlivňují i v pozdějších letech.

Pravé příčiny se nemůžeme dopátrat, protože jsme ji už dávno zapomněli. Naše limbická část mozku si příčinu ale stále pamatuje a v situacích, které vyhodnotí jako podobné, reaguje pořád stejně. Narážíme na limity svého chování a nemůžeme je změnit.

Abychom mohli změnit staré reakce, potřebujeme se naučit nové a zdravé.

Více informací

S láskyplnou pozorností lze vytvořit nový otisk, nový vzor. Na jeho základě můžete reagovat novým, tvořivým způsobem. Pomocí meditace lze prožít přirozeným a zdravým způsobem celé období dětství. Vytvoříte hezké vztahy s rodiči, aby pro vás mohly být dobrým vzorem pro ostatní vztahy v životě. Vydáte se na cestu ke zdroji vnitřní síly, na cestu vidět a beze strachu vyjadřovat, co opravdu chcete. Síla posiluje odvahu a odvaha nás otevírá lásce. Také očistíte kořeny zdravého prožívání sexuality, které vedou k radosti a hojnosti.

Pomocí dechu, pohybu a vizualizace můžete své kořeny uzdravit. Postupně opustíte limitující vzorce myšlení, emocí, chování a vytvoříte nové, které vás budou v životě podporovat.

Meditace je řízená, není proto nutné mít s meditacemi zkušenosti.

Setkání trvá zhruba 2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

LÉČENÍ ČAKER

Čakry jsou branami mezi jemnohmotnou oblastí energie a tělem. Na fyzické úrovni jsou v oblasti žláz, které produkují hormony. Podle umístění ovlivňují jeden nebo více orgánů v těle, mají vliv na psychiku a úzce souvisí s tím, jak vnímáme sami sebe a svůj vlastní život.

Vlivem událostí se stává, že jedna nebo více čaker se dostanou do nerovnováhy a ta se potom projevuje právě v problematickém prožívání konkrétních témat. Některá čakra může kompenzovat nedostatečnou funkci jiné čakry. Může dojít k jejímu přetížení a po delší době se může stát, že se téma doslova zhmotní ve fyzickém těle v podobě např. nemoci.

Sezení trvá zhruba 2 hodiny, záleží na individuálních potřebách a vzájemné domluvě.

Více informací

Stalo se Vám někdy, že jste cítili smutek? Možná pár hodin, dní nebo týdnů. Věnovali jste se mu, byli jste sami se sebou, pouštěli si smutné písničky, dívali se na smutné filmy. A po nějaké době se smutek začal rozpouštět a pomalu odcházel. Možná, že neodešel celý, ale uvolnil místo jiné emoci. A stejně to funguje s čakrami. Protože jsou to jemnohmotná energetická centra, můžeme je měnit svou vlastní pozorností. Pokud věnujeme tématům, kterými se projevují, pozornost, začnou se proměňovat. A začne se měnit i náš pohled na dané téma.

K léčení čaker využívám hluboký vhled meditace. Vědomí a láskyplné nahlížení na problematická témata pomáhají k jejich přijetí. Meditace vedená ze srdce, z místa lásky a soucitu, umožňuje transformaci bolesti a vede nás k vyváženosti a celistvosti. Podíváme se na zdroje, kterými disponujete, a najdeme možnosti, jak je využít při léčení starého zranění.

V každém energetickém těle najdeme spoustu otisků z rodové linie předchozích generací, z prostředí, ve kterém žili naši předkové i my sami. Většinu z nich si neuvědomujeme, přesto mají velký vliv na náš život. Některé otisky nás limitují v kariéře nebo vztazích, nemůžeme kvůli nim prožívat radost, lásku či hojnost.

Čakry, které jsou přetížené, v nerovnováze nebo jsou deformované, se projevují jako nemoci, náročné životní situace, zhoršené mezilidské vztahy. Správně fungující čakry vedou k harmonickému životu.

 1. Čakra se projevuje v tématech sexuality, vitality, radosti z vlastního těla, pocitu bezpečí, hojnosti a schopnosti být v klidu. Ovlivňuje funkci nohou, pánve a pohlaví.
 2. Čakra se projevuje v oblasti intimity, schopnosti prožívat a sdílet emoce, potěšení, hravosti. Fyzicky se projevuje v oblasti reprodukčních orgánů a dolní poloviny břicha.
 3. Čakra ovlivňuje zdravou sebejistotu, vlastní integritu, důstojnost, pocit svobody a zodpovědnosti, schopnost odpovídat na výzvy. Projevuje se v horní oblasti břicha.
 4. Čakra je oblastí témat ohledně soucitu, lásky, vděčnosti, odpuštění, empatie a její projevy nalézáme v hrudníku.
 5. Čakra se zdravě projevuje jasnou a pravdivou komunikací, autenticitou, kreativním nebo uměleckým vyjadřováním, důvěrou v neznámo. Její nejvýraznější oblastí a formou projevu je krk, hrdlo a hlas.

Více informací najdete v článku: Čakry se dají léčit a harmonizovat.

ENERGETICKÁ MASÁŽ

Velmi jemná technika, která vyrovnává energii v těle přes důležitá energetická centra – čakry. Může se provádět přes lehké oblečení. Je vhodná pro velmi citlivé osoby.

Většinou trvá 60 minut, po domluvě lze prodloužit. 

ČAKROVÁ MASÁŽ

Můžete očekávat příjemné uvolnění celého těla, aktivaci čaker pomocí esenciálních olejů, propojení čaker, vizualizaci. Toto setkání vás zavede na hranici obvyklého vnímání. Spojíte se sami se sebou a se svým vnitřním klidem. Můžete procítit své energetické tělo a vlastní božskou podstatu.

Většinou trvá 60 – 90 minut, záleží na vzájemné dohodě.